Platforma za vizualizaciju komunikacije i modeliranje sigurnosnih politika SCADA sustava

Platforma_za_vizualizaciju_komunikacije_modeliranje_sigurnosnih_politika_SCADA_sustava_header
CS CEKOM

Platforma za vizualizaciju komunikacije i modeliranje sigurnosnih politika SCADA sustava dedicirano je rješenje namijenjeno upravljanju sigurnošću u procesnim okolinama na način da sigurnosnim stručnjacima pruži bolje razumijevanje i detaljan uvid u sve relevatne komunikacijske tokove koji se odvijaju u njima. Na temelju vizualizacije mrežnih komunikacija, definiranja komunikacijske matrice i uspostave referentnog komunikacijskog okvira, sigurnosni stručnjaci dobit će novi i svježiji uvid u često nepregledne i nejasne prometne tokove koji se odvijaju unutar kompleksnih i geodistribuiranih mrežnih okolina koji će im omogućiti kreiranje novih i korekciju postojećih sigurnosnih politika.

Skip to content